Filipino Entry Blog #3

Sampung taon mula ngayon, tapos na ako mag-aral kolehiyo. Gusto kong magtrabaho sa isang kompanya. Kahit na mayroon ang pamilya ko ng sariling kompanya, ayaw kong magsimula agad sa kompanya namin. Ito’y dahil iba talaga ang karanasan kapag nagtratrabaho ka sa isang hindi pamilya pag-aari na kompanya. Sa pangyayari na mayroon na akong karanasan sa pagtratrabaho, pupunta na ako sa aming kompanya at doon na ako magtratrabaho. Bukod sa pagtratrabaho, gusto ko rin pumunta sa Alaska at magbabakasyon doon. Kapag nandoon na ako, titingnan ko nang mabuti ang tanawin at sumalamin sa aking pinanggaligan. Ipagmamalaki ko ang aking mga magulang dahil ipinalaki nila ako nang mabuti. Huli, magpapasalamat ako sa Diyos dahil araw-araw, tinulungan niya ako.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s