Blog Entry #1: Kwtr 2

Sa Manila, maraming mga bata na naghihirap. Araw-araw, nakikita natin na sila’y naghihirap at naglilimos sa mga kalye. Ngungit mayroon tayo magagawa, bukod sa hindi nagbibigay ng kahit ano.

Marami tayo magagawa para sa kanila. Isang paraan ay ang pagbibigay ng kaunting pera sa kanila (mga limang pesos ay puwede na). Hindi ito masama dahil kung ano ang gagawin nila sa pera, ay ang problema na nila. Isa pa’y puwede tayo magbigay ng pagkain sa kanila dahil iyan ang dahilan kung bakit sila naglilimos ng pera. Huli, ang puwede natin gawin para sa kanila ay ipagdasalan sila. Ito’y dahil ito ay ang pinakasimpleng paraan na maaaring gawin natin para sa kanila. Libre ito at kaunting oras lamang ang nakukuha nito sa araw natin.

Marami tayo puwedeng gawin para sa kanila. Lahat nito ay nahuhulog sa kamay natin kung ano at paano natin sila tutulungan kahit sa pinakamaliit na paraan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s