William

William”

 Noong Biyrenes, Septyembre 9, 2011, nanood ang mga estudyante ng Mataas na Paaralan ng Xavier ng isang dula sa Philippine Educational Theatre Assosciation o “PETA”. Ang pangangalan ng dula ay William. Sa simula, ang mga pananaw ng mga estyudante sa dula ay nakakatulog at aksaya lamang sa oras. Ngungit, sa huli lahat ng mga nanood ay naiba ang tingin.

Ang dulang William ay nilikha ni Ron Capinding. Siya ay itinuturing isang mahusay na guro, aktor, at manunulat dahil sa kanyang paraan ng pagbibigkas at paglilikha ng mga dula at eksenang Shakespeare. Ang William ay tungkol sa isang kwento ng limang hayskul estyudanteng nag-aaral ng Shakespeare. Ang mga pangngalan nila ay: Erwin, TJ, Richard, Estella at Sophia. Ang pakiramdam nila ay ang mga tula ni Shakespeare ay mahihirap at walang kuwenta sa buhay nila dahil hindi naman nila ito magagamit. Ang limang mag-aaral ay mayroon isang mahalagang talumpati na kailangan nilang ipahayag sa guro nila, ngugnit lahat sila ay bumagsak. Dahil sa pagrereklamo ng mga estyudante na ayaw nilang bumagsak, binigyan sila isang pang pagkakataon para makakuha ng mataas na grado; kailangan nila mag-arte ng isang eksena sa mga dula ni Shakespeare. Ngungit, habang sila ay naghahanda para sa presentasyon, maraming away nangyari at hindi nagkakaintindihan ang mga estyudante. Ang mga halimbawa nito ay si TJ, isang tao na matigas ang ulo, ay nakipag-away kay Erwin. Binugbog niya si Erwin dahil nagselos siya sa pag-aarte nila ni Sophia (ang crush ni TJ). Marami pang ibang away ang nangyari at dahil sa mga problemang ito, hindi sila handa para sa eksena na kanilang i-aarte. Ang ginawa lamang ng guro ay lahat ng estyudante ay magsasalaysay ng isang talumpati sa harap ng guro at kanilang mag-aaral. Noong sinabi ng guro ito, lahat sila ay kanyang-kanya nag-aral at nagpili ng kanilang sasabihin sa harap ng klase. Ang mga napili nilang talumpati ay magaganda at may mas malalim na kahulugan. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang lahat?

Ang William ay isang mahusay na dula at ang lahat na makakanood nito ay mayroon matututunan. Para sa akin, ang aking natutuhan ay ang mga masisipag ay magtatagumpay. Ang bawat tao sa mundo ay mayroon problema, malaki o maliit man. Ngungit ang hindi lahat ay hinaharap ito ng maayos at hindi sumusubok na lutasin ng masipag ang mga problemang ito. Katulad sa dula na pinaood ko, kahit nahihirapan ang mga estyudante aralin ang mga dula ni Shakespeare hindi sila sumuko at naghanap ng lahat na maaaring solusyon para malutas ang problema nila. Tulad nila, dapat tayo maging masipag sa lahat ng mga problema natin dahil kung wala tayong gagawin, wala rin tayo mararating.

Ang mga bata ngayon ay naiiba sa mga bata noon. Marami mga inbensyon na nakakatulong sa kanila sa mga proyekto nila at nagbibigay saya rin sa kanila. Ngungit isang masamang dulot ng inbensyong ito ay ang pagiging tamad. Kung sakali sila ay nakaranas ng kahit anumang problema (sa buhay o eskwelahan man), mabilis sila sumuko. Para sa akin, ito ay isang masamang asal na dapat ayusin sa kanila ngayon. Ang panonood ng William ay makakatulong sa kanila dahil makikita nila na ang mga problema ay dapat matiyagang maghanap ng mga solusyon. Hindi lamang sila mawawalan ng problema, makakatulong pa ito sa kanila dahil matututo sila maging masipag.

Ang dulang ito ay hindi lamang para sa mga requirements sa eskwelahan, o kaya sa anumang walang kuwentang dahilan. Kung ito ay walang silbi, bakit tayo pinapanood ng eskwelahan? May dahilan kung bakit tayo pinapanood at ito ay para sa ating kabutihan bilang isang tao sa lipunan. 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s