K12

Ang K12 ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang sinsabi nito ay dadagdag lamang ng dalawang taon ng hayskul para mas maraming matutunan ang mga bata ng Pilipinas. Kung ito ay nagawa, mas maraming Pilipino magkakaroon ng trabaho at hindi sila maghihirap.

 

Sa aking opinyon, hindi ako sang-ayon sa K12 programa ng pamahalaan. Ito ay dahil ang kanilang dahilan lamang nila para gumawa nito ay competency at skills para sa trabaho sa kinabukasan. Maraming taon na nakalipas na hindi naman dumadagdag ng dalawang taon sa pag-aaral at marami sa mga tao na nakaranas nito ay naging maayos ang kinabukasan. Para sa akin, ang kailangan para sa kabataan ay disipilna at tiyaga sa kanila mga pagkatao. Ang mga tao na mayroon mga ito ay nakaka-ahon naman sa kahirapan dahil hindi sila madaling sumuko at nagsisipag para makapag-aral. Ang kinabukasan nila ay naging maganda dahil hindi sila sumuko at lahat ng ginagawa nila ay linalagyan ng hirap. Marami kasi mga bata na hindi alam ang kahalagahan ng edukasyon at akala nila na hindi nila ito kailangan para sa kinabukasan nila. Kahit dumagdag kayo ng dalawang taon para sa pag-aaral, hindi ito gagana dahil walang disiplina at tiyaga ang mga bata.

 

Sa huli, nasa kamay pa rin ng mga bata at ang kanila magulang. Kung maayos ang pagtuturo ng mga magulang sa bata, hindi nila kakailanganan ng K12 at ang bata nila ay magiging independent. Kung kabaliktaran naman ang nangyari, wala rin kwenta ang K12 para sa kanila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s