Repleksyon

“Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad

sa bait at muni’t sa hatol ay salat;

masaklap na bunga ng maling paglingap

habag ng magulang sa irog na anak.”

 

Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay ang mga batang laking layaw ay hindi uunlad kapag matanda na sila. Ang mga batang laking layaw ay umaasa lamang sa kanilang mga magulang. Dahil dito, hindi sila natututo maging independent sa buhay nila. Binibigay ng mga magulang nila lahat ng gusto nila, at sa huli wala silang diskarte sa buhay. Sa huli, palagi madali ang buhay nila at hindi nila naranasan kung paano maghirap sa buhay. Maraming tao ganito ang ugali sa mundo, pero dapat hindi natin gayahin sila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s